Omgevingsvergunning

Voor het bouwen van sommige bijgebouwen bent u vergunning nodig. Voor het bouwen zonder vergunning, dient echter wel aan bepaalde eisen te voldoen. Onderstaand hebben wij de veel gestelde vragen voor u opgesomd. Wanneer u een vergunning nodig bent kan Landelijke Bouwstijl u hierin volledig ontzorgen door in samenwerking met vakkundige partners uw vergunningsaanvraag voor u te verzorgen.

De onderstaande bouwwerken bent u in de meeste gevallen geen vergunning nodig:

Voor de onderstaande houten bouwwerken bent u in de meeste gevallen wel een vergunning nodig:

Het is mogelijk om vooraf alvast een vergunningcheck te doen op de website van VROM (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer). Of bekijk de brochure "Vergunningvrij bouwen van een bijbehorend bouwwerk" van de Overheid voor meer informatie.

Persoonlijk advies aanvragen
icon

Veel gestelde vragen

Landelijke Bouwstijl ontvangt veel vragen omtrent vergunningsaanvragen. Deze hebben wij onderstaand alvast voor u opgesomd.

 • Valt het onder de regels voor vergunningsvrij bouwen?

  In de meeste gevallen mag u de onderstaande bouwwerken vergunningsvrij bouwen.

  • Aanbouwen (serre of garage);
  • Bijgebouwen (buitenkeuken, kapschuur of tuinhuis);
  • Verbouwingen;
  • Schuttingen en tuinhekken;
  • Erfafscheidingen zoals hekken en schuttingen;
 • Waar mag ik vergunningsvrij bouwen?

  U mag vaak vergunningsvrij bouwen in het achtererfgebied, bij een woning / hoofdgebouw (én 1 m vanaf openbaar toegankelijk gebied).

  U mag vaak niet vergunningsvrij bouwen:

  • Bij recreatiewoningen en woonwagens;
  • Niet of zeer beperkt bij monumenten;
  • Beperkt in beschermd dorps- en stadsgezichten;
  • Niet in natuurgebieden, weilanden e.d.;
 • Wat is mijn achtererf gebied?

  Dit is het erf achter de lijn die de woning of hoofdgebouw doorkruist op 1 meter achter de voorzijde.

 • Hoeveel mag ik bijbouwen?

  Een bepaald percentage van het bebouwingsgebied mag worden bebouwd met bijbehorende bouwwerken.

  U kunt het aantal vierkante meters dat u mag gebruiken voor bijbehorende bouwwerken met behulp van
  onderstaande tabel berekenen.

  Is het bebouwingsgebied:

  Dan mag u bebouwen:

  Plus:

  kleiner of gelijk aan 100 m2

  de helft van dat bebouwingsgebied

  -

  groter dan 100 m2 en kleiner

  of gelijk aan 300 m2

  50 m2

  20% van het deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan 100 m2

  groter dan 300 m2

  90 m2

  10% van het deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan 300 m2, tot een maximum van 150 m2.

 • Handigheden
  • Vergunningsvrij is niet regelvrij (het Bouwbesluit geldt).
  • Bij of aan monumenten zijn de mogelijkheden voor vergunningsvrij beperkt
  • In een beschermd dorps- of stadsgezicht zijn alleen werkzaamheden aan de achterkant vergunningsvrij
  • Bijgebouwen en aanbouwen bij recreatiewoningen zijn niet vergunningsvrij
  • Alle regels staan in Bor (besluit omgevingsrecht)
  • Begin bij aanbouwen of bijgebouwen met het vaststellen van het achtererfgebied

Bekijk al onze houtbouw

Duurzaam, authentiek én persoonlijk